อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 970 คน
สถิติเดือนนี้ 4595 คน
สถิติปีนี้ 123050 คน
สถิติทั้งหมด 1138090 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสู้ภัยโควิด (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) [06 พ.ค. 65]
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสู้ภัยโควิด (ไม่มีเงินเฉลียคืน) (567 KB.)
คำขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้สามัญ โครงการเงินกู้สามัญสู้ภัยโควิด (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (514 KB.)เรื่อง กำหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 [29 เม.ย. 65]
ประกาศ เรื่อง กำหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 (87 KB.)ขยายวงเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชือไวรัสโคโรนา(COVID-19) [29 เม.ย. 65]
ขยายวงเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19) (178 KB.)ปิดโครงการสวัสดิการโควิด 19 [25 เม.ย. 65]

เรียนแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบค่ะ ขณะนี้สวัสดิการโควิด เต็มสิทธิ์ที่จัดสรรแล้ว  

 ‼️สหกรณ์ปิดรับเอกสารโควิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอบคุณค่ะ‼️

 โดยงบประมาณที่จัดสรรไว้ จำนวน 200,000 บาท  

สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร [12 เม.ย. 65]
รายละเอียดสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร (65 KB.)
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร (568 KB.)ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2564 [18 ก.พ. 65]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2564

ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุน ณ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565
ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกแนบมาแล้วนั้น


ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2564 (358 KB.)ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 [18 ก.พ. 65]
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 (143 KB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [08 ก.พ. 65]
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (331 KB.)ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้ค่าตอบแทนการนำส่งเงินตามยอดเรียกเก็บแก่ผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ พ.ศ.2564 [07 ก.พ. 65]
ระเบียบสหกรณ์ฯการให้ค่าตอบแทนการนำส่งเงินตามยอดเรียกเก็บแก่ผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ พ.ศ.2564 (150 KB.)ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 [30 ธ.ค. 64]
ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 (136 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22