อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 106 คน
สถิติเดือนนี้ 8683 คน
สถิติปีนี้ 8683 คน
สถิติทั้งหมด 1225814 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 [28 ธ.ค. 65]
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 (154 KB.)
ประกาศ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 (129 KB.)
ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 (108 KB.)
ใบสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 (107 KB.)ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566 [28 ธ.ค. 65]
วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566 (97 KB.)*ขอความร่วมมือสมาชิก ที่รับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ผ่านธนาคารกรุงไทย และธ.ก.ส.* [21 ธ.ค. 65]

🏦🏦สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์​ข้าราชการ​ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ นามสกุล 

ทางสหกรณ์ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในระบบสหกรณ์ฯและบัญชีธนาคารกรุงไทย และธ.ก.ส.
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการตรวจสอบบัญชีที่ใช้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส.  🙏

📞📞 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2566 

ติดต่อ ฝ่ายการเงิน
053-277197-8 ​ต่อ 15
ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2565 [01 พ.ย. 65]
ประกาศและใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2565 (164 KB.)ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญ “รวมหนี้สัญญาเดียว” โครงการ 2 [30 ก.ย. 65]
ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญ “รวมหนี้สัญญาเดียว” โครงการ 2 (229 KB.)ใบคำร้องขอลงทะเบียนรับรหัสผ่าน ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก [01 ก.ย. 65]

สมาชิกกรอกใบคำร้องขอลงทะเบียนรับรหัสผ่าน โดยใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น

(ใบคำร้อง หรือ google form)
วิธีการเข้าใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (262 KB.)
เอกสารใบคำร้องขอลงทะเบียนรับรหัสผ่าน (140 KB.)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 [15 ส.ค. 65]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 (140 KB.)เชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 [02 ส.ค. 65]

             ด้วยสหกรณ์ฯ จัด"โครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565" วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์และมีทัศนคติที่ดี ต่ออุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง รวมถึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างอุดมการณ์และพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์เข้าใจ หลัก และวิธีการ การปฏิบัติงานของหสหกรณ์ รวมถึงความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พร้อมกับสร้างปฎิสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และสมาชิก รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้สมาชิกเกิดความประทับใจต่อสหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร

       ทั้งนี้ สหกรณ์ฯขอรับสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน เท่านั้น! 

-ลงทะเบียนผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม โดย Scan qr code  ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565

-ประกาศผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

-เข้าร่วมโครงการพัฒนา ประจำปี 2565 วันเสาร์ 20 สิงหาคม 2565
         (ตั้งแต่เวลา 12.30 - 13.00 น.)             
รายละเอียดโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 (156 KB.)
รายละเอียดโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 (156 KB.)-ปิดโครงการ- เต็มวงเงิน โครงการเงินกู้สามัญสู้ภัยโควิด (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) [06 พ.ค. 65]
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสู้ภัยโควิด (ไม่มีเงินเฉลียคืน) (567 KB.)เรื่อง กำหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 [29 เม.ย. 65]
ประกาศ เรื่อง กำหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 (87 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23