อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 90 คน
สถิติเดือนนี้ 10670 คน
สถิติปีนี้ 141065 คน
สถิติทั้งหมด 951403 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


โครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564 [07 ธ.ค. 63]


ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 
จัดโครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564 
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์สปา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา 

โครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด [07 ธ.ค. 63]

สหกรณ์ฯจัดโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก ประจำปี 2563


เขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ ทต.ดอยสะเก็ด ทต.แม่คือ ทต.แม่โป่ง และทต.สันปูเลย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และขอประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ [13 พ.ย. 63]

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ที่ผ่านมานั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้
แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ที่เป็นตัวอย่างการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [26 ต.ค. 63]

ทางคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานท้องถิ่นสระบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น


พิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 20 ปี [26 ต.ค. 63]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ครบรอบปีที่ 20

จึงจัดทำบุญครบรอบการก่อตั้งเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯจัดทำบุญสำนักงาน และถวายภัตตาหารเภร  โดยมีนายอินทปัตร  บุญทวี ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ร่วมทำบุญ 

ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [28 เม.ย. 63]

สวัสดีปีใหม่ ปี 2563 [10 ม.ค. 63]

นายสักการ ณิยกูล ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความขอบคุณ ระหว่า่งวันที่ 3-9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาโครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก ประจำปี 2562 เขตพื้นที่อำเภอแม่ริม [17 ธ.ค. 62]

สหกรณ์ฯจัดโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก ประจำปี 2562 
เขตพื้นที่อำเภอแม่ริม ได้แก่ อบต.ดอนแก้ว ทต.แม่ริม และ อบต.โป่งแยง เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และขอประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่ อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม [09 ธ.ค. 62]

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ (ครั้งที่ 2/2562) เขตพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 เอื้อเฟื้อสถานที่ และขอขอบคุณประธานกรรมการดำเนินการ ่คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
จึงขอประมวลภาพโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ 🤗

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้
แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป


โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจากสหกรณ์อื่น ประจำปี 2562 [03 ก.ค. 62]

ทางคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5