บริการออนไลน์ (Online Service)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

บริการฝากเงินขั้นตอนการยื่นออนไลน์ สลิปโอนเงินฝากเข้าบัญชี

*กรุณาจัดเตรียมไฟล์รูปสลิปโอนเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนดำเนินการยื่นออนไลน์

หมายเลขสมุดบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขาท่าแพ
533-0-2-1062-3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเชียงใหม่
010-232-51964-4


เมื่อสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มยื่นออนไลน์เพื่อแจ้งการฝากเงินผ่านระบบ