อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 176 คน
สถิติเดือนนี้ 1859 คน
สถิติปีนี้ 196953 คน
สถิติทั้งหมด 1211993 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ว่าที่รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นางทัศพร ขอดแก้ว
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นางจินตนา หวันแดง
ที่ปรึกษาสหกรณ์