อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 991 คน
สถิติเดือนนี้ 4616 คน
สถิติปีนี้ 123071 คน
สถิติทั้งหมด 1138111 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
นายสักการ ณิยกูล
ที่ปรึกษาสหกรณ์
อดีตประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 19
นายอภิชาติ เทพชา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
อดีตประธานฝ่ายเงินกู้สหกรณ์ฯ