รายงานกิจการประจำปี 2566

>>>> สหกรณ์ฯ อ่านรายงานกิจการประจำปี 2566 แบบ E-Book ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ รายงานกิจการสหกรณ์ ประจำปี 66 (pubhtml5.com)>>>> สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ แบบ E-Book ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะเอกสารประกอบประชุมใหญ่สมาคม ปี 2566 (pubhtml5.com)

06/02/2567
34 ครั้ง
รายงานกิจการประจำปี 2565

>>>> สหกรณ์ฯ อ่านรายงานกิจการประจำปี 2565 แบบ E-Book ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ รายงานกิจการสหกรณ์ ประจำปี 65 (pubhtml5.com)>>>> สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ แบบ E-Book ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะเอกสารประกอบประชุมใหญ่สมาคม ปี 2565 (pubhtml5.com)

15/02/2566
24 ครั้ง
รายงานกิจการประจำปี 2564

อ่านรายงานกิจการประจำปี 2564 แบบ E-Book ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttps://online.pubhtml5.com/dlcw/iuwk

24/02/2565
25 ครั้ง
รายงานกิจการประจำปี 2561

อ่านรายงานกิจการประจำปี 2561 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.cmsahakorn.com/download/report-2561.pdf

13/05/2562
15 ครั้ง
รายงานกิจการประจำปี 2560

อ่านรายงานกิจการประจำปี 2560 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://cmsahakorn.com/download/report-2560.pdf

21/04/2561
13 ครั้ง
รายงานกิจการประจำปี 2559

อ่านรายงานกิจการประจำปี 2559 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.cmsahakorn.com/report/AnnualReport2016.pdf  

24/05/2560
18 ครั้ง
รายงานประจำปี 2558

อ่านรายงานกิจการประจำปี 2558 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.cmsahakorn.com/report/AnnualReport2015.pdf  

02/06/2559
11 ครั้ง
รายงานประจำปี 2557

อ่านรายงานกิจการประจำปี 2557 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.cmsahakorn.com/report/AnnualReport2014.pdf  

21/05/2558
8 ครั้ง
รายงานกิจการประจำปี 2556

อ่านรายงานกิจการประจำปี 2556 ได้ที่ลิงค์นี้ http://issuu.com/cmsahakorn/docs/year-report-2556

09/06/2557
14 ครั้ง
รายงานกิจการประจำปี 2555

คลิกอ่านรายงานกิจการประจำปี 2555 ได้ที่ลิงค์นี้ http://issuu.com/cmsahakorn/docs/report-2012

25/04/2556
8 ครั้ง
รายงานประจำปี 2553

 

06/09/2555
13 ครั้ง
รายงานประจำปี 2552

 

06/09/2555
15 ครั้ง
รายงานประจำปี 2551

บันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา  13.00  น. ณ  ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โปรดคลิกที่เอกสารดาวน์โหลด

18/12/2552
7 ครั้ง