ติดต่อสหกรณ์

แผนที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เลขที่ 330/9-10 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ซอย 1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์: 053-277197-8

อีเมล: sahakorn_99@hotmail.com