อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 78 คน
สถิติเดือนนี้ 10658 คน
สถิติปีนี้ 141053 คน
สถิติทั้งหมด 951391 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 

ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
เลขที่ 330/9-10 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ซอย 1 ถนนช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-277197-8
แฟกซ์ : 053-277199
อีเมล์ : sahakorn_99@hotmail.com
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล *  
ชื่อหน่วยงาน     
ที่อยู่ *  
จังหวัด *  
รหัสไปรษณีย์ *  
ประเทศ *  
โทรศัพท์     
โทรสาร     
E-mail *  
รายละเอียดในการติดต่อ *  
รหัสตรวจสอบ *  
 กรุณากรอกรหัสในภาพ
   
   
 
กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" ให้ครบถ้วน