อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 9.25%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.45%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 136 คน
สถิติเดือนนี้ 3631 คน
สถิติปีนี้ 3631 คน
สถิติทั้งหมด 400618 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
   
เงินกู้ฉุกเฉิน กำหนดการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 5-20 ของทุกเดือน ( ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
ประกาศ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก
[05 ม.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิกผู้กู้เงิน พ.ศ.2559
[29 พ.ย. 2559]
 
ประกาศ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญหรือรับรองเอกสารของสหกรณ์ สำหรับบุคคลทั่วไป [09 พ.ย. 2559]
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยและหลักเกณฑ์การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2559 [11 ต.ค. 2559]
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉินและสามัญ 2559 มีผล 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป [05 ก.ย. 2559]
สมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจฯเสียชีวิต 29 สิงหาคม 2559 [02 ก.ย. 2559]
  อ่านทั้งหมด
สวัสดีปีใหม่ 2560
เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นำโดยประธานดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมเดินทางสวัสดีปีใหม่ 2560 กับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง ผ... [12 ม.ค. 2560]
งานทำบุญสำนักงานครบรอบ 16 ปี
เนื่องในวันที่ 6 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้เวียนมาครบรอบอีกครั้ง ในอายุ 16 ปี โดยมีการทำบุญถวายภัตตาหาร คาวหวาน แก่พระสงฆ์ 5 รูป ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นำโดยประธานดำเนินการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที... [18 ต.ค. 2559]
 
ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญ 2558 [10 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [27 พ.ค. 2559]
โครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558 [23 พ.ย. 2558]
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน [05 ต.ค. 2558]
  อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติ ปลดล๊อคผู้ค้ำประกัน ณ 10 พย 2557
[18 พ.ย. 2557]

รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 [14 มิ.ย. 2556]
ตารางคำนวณยอดส่ง [04 ต.ค. 2555]
รับสมัครลูกค้าสัมพันธ์สหกรณ์ [28 ส.ค. 2555]
หลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ [28 ส.ค. 2555]
 
อ่านทั้งหมด
รายงานประจำปี 2558
อ่านรายงานกิจการประจำปี 2558 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.cmsahakorn.com/report/AnnualReport2015.pdf   [02 มิ.ย. 2559]

รายงานประจำปี 2557 [21 พ.ค. 2558]
รายงานกิจการประจำปี 2556 [09 มิ.ย. 2557]
รายงานกิจการประจำปี 2555 [25 เม.ย. 2556]
รายงานกิจการประจำปี 2554 [06 ก.ย. 2555]
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
คำถาม ชื่อผู้ถาม เมื่อ อ่าน/ตอบ
ผู้จัดการ นางสาวสุพร.. 21 เม.ย. 57 757/1
กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ ผู้จัดการ 21 ม.ค. 57 885/3
ทำไมได้เงินกู้สามัญช้า ผู้จัดการ 17 มิ.ย. 56 1016/0
 
อ่านทั้งหมด
 
วิธีการเขียน ใบรับฝากเงินที่ถูกต้อง !!! ทำอย่างไร ??
สมาชิกบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีความสำคัญมาก"ทุกครั้งที่ทำการเขียนใบรับฝากเงิน ต้องกรอกช่องลายมือชื่อ(ต้องเขียนเป็นชื่อตัวบรรจง)หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง ด้วยทุกครั้ง ซึ่งบางครั้งสถาบันการเงินไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เป็นสิ่งสำคัญมากควรกรอกทุกครั้งในการทำธุรกรรมทางการเงิน"ถ้าไม่เขียนจะมีผลหรือไม่ 1.ทางสหกรณ์ฯจะทราบแต่ยอดที่ท่านโอนมา แต่ไม่ทราบคื... [20 ส.ค. 2558]

ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถกู้จริงหรือไม่ ?? [06 ส.ค. 2557]
ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด [19 ก.พ. 2557]
การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน [26 เม.ย. 2556]
ธรรมะสอนใจ [26 เม.ย. 2556]
 
อ่านทั้งหมด