อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 9.25%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.45%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 26 คน
สถิติเดือนนี้ 4351 คน
สถิติปีนี้ 31532 คน
สถิติทั้งหมด 492963 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
   
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ  เทศบาลตำบลท่าศาลา  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต... [28 มี.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 17 ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ [26 มี.ค. 2561]
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ [26 มี.ค. 2561]
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 30 ทุน [26 ก.พ. 2561]
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอกู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก [26 ธ.ค. 2560]
สหกรณ์ยินดีรับชำระเงินผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร [30 พ.ย. 2560]
  อ่านทั้งหมด
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจากสหกรณ์อื่น
📢ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นำโดยท่านประธาน คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจากสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และ อบรมแนวทางธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย พลโท ดร.วีร... [05 มิ.ย. 2561]
ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
[21 เม.ย. 2561]
 
สวัสดีปีใหม่ 2561 [04 ม.ค. 2561]
ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 [29 พ.ค. 2560]
โครงการ นายกอปท.และผอ.คลัง พบ สหกรณ์ฯ 27 มกราคม 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง [06 ก.พ. 2560]
สวัสดีปีใหม่ 2560 [12 ม.ค. 2560]
  อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติ ปลดล๊อคผู้ค้ำประกัน ณ 10 พย 2557
[18 พ.ย. 2557]

รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 [14 มิ.ย. 2556]
ตารางคำนวณยอดส่ง [04 ต.ค. 2555]
รับสมัครลูกค้าสัมพันธ์สหกรณ์ [28 ส.ค. 2555]
หลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ [28 ส.ค. 2555]
 
อ่านทั้งหมด
รายงานกิจการประจำปี 2560
อ่านรายงานกิจการประจำปี 2560 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะส่วนที่ 1 http://cmsahakorn.com/download/report-2560-part-1.pdf ส่วนที่ 2 http://cmsahakorn.com/download/report-2560-part-2.pdf [21 เม.ย. 2561]

รายงานกิจการประจำปี 2559 [24 พ.ค. 2560]
รายงานประจำปี 2558 [02 มิ.ย. 2559]
รายงานประจำปี 2557 [21 พ.ค. 2558]
รายงานกิจการประจำปี 2556 [09 มิ.ย. 2557]
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
คำถาม ชื่อผู้ถาม เมื่อ อ่าน/ตอบ
จะถอนหุ้นออกจากสหกรณ์ต้องทำอย่างไรครับ นายดำรงค์ฤ.. 04 ส.ค. 57 301/1
ผู้จัดการ นางสาวสุพร.. 21 เม.ย. 57 1081/1
กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ ผู้จัดการ 21 ม.ค. 57 1299/3
ทำไมได้เงินกู้สามัญช้า ผู้จัดการ 17 มิ.ย. 56 1932/0
 
อ่านทั้งหมด
 
วิธีการเขียน ใบรับฝากเงินที่ถูกต้อง !!! ทำอย่างไร ??
สมาชิกบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีความสำคัญมาก"ทุกครั้งที่ทำการเขียนใบรับฝากเงิน ต้องกรอกช่องลายมือชื่อ(ต้องเขียนเป็นชื่อตัวบรรจง)หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง ด้วยทุกครั้ง ซึ่งบางครั้งสถาบันการเงินไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เป็นสิ่งสำคัญมากควรกรอกทุกครั้งในการทำธุรกรรมทางการเงิน"ถ้าไม่เขียนจะมีผลหรือไม่ 1.ทางสหกรณ์ฯจะทราบแต่ยอดที่ท่านโอนมา แต่ไม่ทราบคื... [20 ส.ค. 2558]

ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถกู้จริงหรือไม่ ?? [06 ส.ค. 2557]
ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด [19 ก.พ. 2557]
การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน [26 เม.ย. 2556]
ธรรมะสอนใจ [26 เม.ย. 2556]
 
อ่านทั้งหมด