อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
เงินฝากประจำ  
ประจำ 3 เดือน 0.00%
ประจำ 6 เดือน 0.00%
ประจำ 12 เดือน 0.00%
ประจำ 24 เดือน 0.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 9.25%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 7.50%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 308 คน
สถิติเดือนนี้ 5310 คน
สถิติปีนี้ 23978 คน
สถิติทั้งหมด 227631 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
ประกาศ สหกรณ์ฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 56 เป็นต้นไป สามัญทั่วไป ร้อยละ 9.25 ต่อปี สามัญเฉพาะกิจ ร้อยละ 8.25 ต่อปี สามัญอื่นๆ ร้อยละ 7.50 ต่อปี รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 053-277197-8 ต่อ 12
ประกาศ เลื่อนวันรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ปี 2556 (ถึงวันที่ 18 เม.ย. 57)
[01 เม.ย. 2557]
ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ มอบเงินกับครอบครัวของ นายปลิว คำวัน ซึ่งเสียชีวิตอุบัติเหตุทางรถยนต์
ทางสมาคมฌาปนกิจฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวของ  นายปลิว คำวัน สังกัด ทต.ฮอด ซึ่งเสียชีวิต  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ และทางสหกรณ์ฯกับสมาคมฌาปนกิจ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ [28 มี.ค. 2557]
 
เชิญสมาชิกสามัญและสมทบ ประชุมสามัญใหญ่ 2556 [27 มี.ค. 2557]
แจ้งการหักเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ [19 ก.พ. 2557]
เงื่อนไขและคำชี้แจงกองทุนประกันความเสี่ยงสหกรณ์ฯ [19 ก.พ. 2557]
แจ้งรายชื่อเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ประจำปี 2557 [10 ม.ค. 2557]
  อ่านทั้งหมด
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ สวัสดีปีใหม่ปี 2557 กับประธานสหกรณ์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[06 ม.ค. 2557]
สหกรณ์ฯทำบุญครบรอบการก่อตั้ง 13 ปี
ว่าที่ร้อยตรีประสงค์  ไชยวรรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ร่วมกันทำบุญสำนักงานสหกรณ์ เนื่องวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 13 ปี ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ [04 ต.ค. 2556]
 
โครงการสัมมนา "สหกรณ์ฯ พบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์" [30 ส.ค. 2556]
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 [26 เม.ย. 2556]
นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2556 [04 ม.ค. 2556]
ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณมานพ พันธ์ชน ทต.แม่ปั๋ง สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ [31 ต.ค. 2555]
  อ่านทั้งหมด
รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56
[14 มิ.ย. 2556]

ตารางคำนวณยอดส่ง [04 ต.ค. 2555]
รับสมัครลูกค้าสัมพันธ์สหกรณ์ [28 ส.ค. 2555]
หลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ [28 ส.ค. 2555]
หลักเกณฑ์การให้กู้ [06 ต.ค. 2554]
 
อ่านทั้งหมด
รายงานกิจการประจำปี 2555
ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2555 [25 เม.ย. 2556]

รายงานกิจการประจำปี 2554 [06 ก.ย. 2555]
รายงานประจำปี 2553 [06 ก.ย. 2555]
รายงานประจำปี 2552 [06 ก.ย. 2555]
รายงานประจำปี 2551 [18 ธ.ค. 2552]
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
คำถาม ชื่อผู้ถาม เมื่อ อ่าน/ตอบ
กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ ผู้จัดการ 21 ม.ค. 57 90/3
ทำไมได้เงินกู้สามัญช้า ผู้จัดการ 17 มิ.ย. 56 319/0
 
อ่านทั้งหมด
 
ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด
ค้ำประกันให้เต็มที่กับบุคคลที่ท่านเห็นว่ามีความมั่นคง มีพฤติกรรมที่ท่านเห็นว่า เขาจะไม่หลบหนีไปไหนหลังจากที่เขากู้เงินไปแล้วเนื่องจากอยู่ในสังคม  ต้องรักษาน้ำใจกับเพื่อนฝูงเอาไว้บ้าง และเป็นการกระจายความเสี่ยง ท่านสามารถค้ำประกันในวงเงินที่ท่านสามารถกำหนดเองได้ ในกรณีนี้ท่านสามารถค้ำประกันได้หลายคน ถ้าสมาชิกทำกันเช่นนี้ทุกคนจะเกิดเป็นวงจรการค้ำประกันรูป... [19 ก.พ. 2557]

การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน [26 เม.ย. 2556]
ธรรมะสอนใจ [26 เม.ย. 2556]
ต้นไม้พูดได้ จากวัดดอยแม่ปั๋ง พร้าว [31 ต.ค. 2555]
ตารางคำนวณยอดส่งรายเดือน โครงการฟ่อนคำ [04 ต.ค. 2555]
 
อ่านทั้งหมด