อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 355 คน
สถิติเดือนนี้ 14220 คน
สถิติปีนี้ 163704 คน
สถิติทั้งหมด 974042 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
   
เชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย”
โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2564 เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย  ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 - 16.30 น.จัดการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings  [15 ก.ย. 2564]
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ข้อ79(2) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์,ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกประกอบกับที่ประชุมคณะกร... [30 ส.ค. 2564]
 
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) [27 ก.ค. 2564]
มาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน (สิงหาคม - ตุลาคม 2564) [01 ก.ค. 2564]
เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ [15 มิ.ย. 2564]
ประกาศ เรื่อง ชะลอการรับซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ [24 พ.ค. 2564]
  อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564
ประมวลภาพ โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า และอมก๋อย ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบZoom ที่ผ่านมานั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอ... [19 ต.ค. 2564]
โครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564
ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์สปา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา  [07 ธ.ค. 2563]
 
โครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด [07 ธ.ค. 2563]
โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ [13 พ.ย. 2563]
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ที่เป็นตัวอย่างการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [26 ต.ค. 2563]
พิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 20 ปี [26 ต.ค. 2563]
  อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติ ปลดล๊อคผู้ค้ำประกัน ณ 10 พย 2557
[18 พ.ย. 2557]

รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 [14 มิ.ย. 2556]
ตารางคำนวณยอดส่ง [04 ต.ค. 2555]
รับสมัครลูกค้าสัมพันธ์สหกรณ์ [28 ส.ค. 2555]
หลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ [28 ส.ค. 2555]
 
อ่านทั้งหมด
รายงานกิจการประจำปี 2563
[25 ก.พ. 2564]

รายงานกิจการประจำปี 2562 [04 มี.ค. 2563]
รายงานกิจการประจำปี 2561 [13 พ.ค. 2562]
รายงานกิจการประจำปี 2560 [21 เม.ย. 2561]
รายงานกิจการประจำปี 2559 [24 พ.ค. 2560]
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
คำถาม ชื่อผู้ถาม เมื่อ อ่าน/ตอบ
เงินปันผลประจำปี 2563 นางรัชนี .. 16 ก.พ. 64 131/1
เมื่อนับตั้งแต่วันที่ลาออก อีกกี่วันครับ.. เอกพันธ์ จ.. 15 ก.พ. 64 101/1
นำเงินหุ้นใช้หนี้เงินกู้สามัญได้หรือไม่ นายพิชิต ผ.. 04 ธ.ค. 63 316/1
สหกรณ์ไม่พักหนี้สามเดือนเหมือนกับธนาคารอ.. นายยอดชาย .. 14 เม.ย. 63 658/1
ถ้าย้ายไปทำงานต่างจังหวัดทำไงคะ มุก 25 ก.พ. 62 1266/1
จะถอนหุ้นออกจากสหกรณ์ต้องทำอย่างไรครับ นายดำรงค์ฤ.. 04 ส.ค. 57 1628/1
ผู้จัดการ นางสาวสุพร.. 21 เม.ย. 57 2696/1
กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ ผู้จัดการ 21 ม.ค. 57 2903/3
ทำไมได้เงินกู้สามัญช้า ผู้จัดการ 17 มิ.ย. 56 3237/0
 
อ่านทั้งหมด
 
วิธีการคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
[22 ต.ค. 2561]

วิธีการเขียน ใบรับฝากเงินที่ถูกต้อง !!! ทำอย่างไร ?? [20 ส.ค. 2558]
ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถกู้จริงหรือไม่ ?? [06 ส.ค. 2557]
ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด [19 ก.พ. 2557]
การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน [26 เม.ย. 2556]
 
อ่านทั้งหมด