อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 9.25%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.45%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 24 คน
สถิติเดือนนี้ 3238 คน
สถิติปีนี้ 19698 คน
สถิติทั้งหมด 481129 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
   
เงินรอตรวจสอบของปีบัญชี 2555 จำนวน 49,077.44 บาท ทั้งนี้ขอให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของเงินตามประกาศนี้ได้แสดงตัวตนพร้อมหลักฐานใบนำฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินดังกล่าวคืน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 หากพ้นระยะเวลาจะโอนเงินดังกล่าวเข้าทุนสำรองต่อไป
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ  เทศบาลตำบลท่าศาลา  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต... [28 มี.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 17 ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ [26 มี.ค. 2561]
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ [26 มี.ค. 2561]
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 30 ทุน [26 ก.พ. 2561]
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอกู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก [26 ธ.ค. 2560]
สหกรณ์ยินดีรับชำระเงินผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร [30 พ.ย. 2560]
  อ่านทั้งหมด
สวัสดีปีใหม่ 2561
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัดนำโดยนายอินทปัตร บุญทวี  ประธานดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา [04 ม.ค. 2561]
ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559
[29 พ.ค. 2560]
 
โครงการ นายกอปท.และผอ.คลัง พบ สหกรณ์ฯ 27 มกราคม 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง [06 ก.พ. 2560]
สวัสดีปีใหม่ 2560 [12 ม.ค. 2560]
งานทำบุญสำนักงานครบรอบ 16 ปี [18 ต.ค. 2559]
ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญ 2558 [10 ส.ค. 2559]
  อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติ ปลดล๊อคผู้ค้ำประกัน ณ 10 พย 2557
[18 พ.ย. 2557]

รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 [14 มิ.ย. 2556]
ตารางคำนวณยอดส่ง [04 ต.ค. 2555]
รับสมัครลูกค้าสัมพันธ์สหกรณ์ [28 ส.ค. 2555]
หลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ [28 ส.ค. 2555]
 
อ่านทั้งหมด
รายงานกิจการประจำปี 2559
อ่านรายงานกิจการประจำปี 2559 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.cmsahakorn.com/report/AnnualReport2016.pdf   [24 พ.ค. 2560]

รายงานประจำปี 2558 [02 มิ.ย. 2559]
รายงานประจำปี 2557 [21 พ.ค. 2558]
รายงานกิจการประจำปี 2556 [09 มิ.ย. 2557]
รายงานกิจการประจำปี 2555 [25 เม.ย. 2556]
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
คำถาม ชื่อผู้ถาม เมื่อ อ่าน/ตอบ
จะถอนหุ้นออกจากสหกรณ์ต้องทำอย่างไรครับ นายดำรงค์ฤ.. 04 ส.ค. 57 237/1
ผู้จัดการ นางสาวสุพร.. 21 เม.ย. 57 1033/1
กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ ผู้จัดการ 21 ม.ค. 57 1138/3
ทำไมได้เงินกู้สามัญช้า ผู้จัดการ 17 มิ.ย. 56 1897/0
 
อ่านทั้งหมด
 
วิธีการเขียน ใบรับฝากเงินที่ถูกต้อง !!! ทำอย่างไร ??
สมาชิกบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีความสำคัญมาก"ทุกครั้งที่ทำการเขียนใบรับฝากเงิน ต้องกรอกช่องลายมือชื่อ(ต้องเขียนเป็นชื่อตัวบรรจง)หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง ด้วยทุกครั้ง ซึ่งบางครั้งสถาบันการเงินไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เป็นสิ่งสำคัญมากควรกรอกทุกครั้งในการทำธุรกรรมทางการเงิน"ถ้าไม่เขียนจะมีผลหรือไม่ 1.ทางสหกรณ์ฯจะทราบแต่ยอดที่ท่านโอนมา แต่ไม่ทราบคื... [20 ส.ค. 2558]

ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถกู้จริงหรือไม่ ?? [06 ส.ค. 2557]
ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด [19 ก.พ. 2557]
การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน [26 เม.ย. 2556]
ธรรมะสอนใจ [26 เม.ย. 2556]
 
อ่านทั้งหมด