อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 267 คน
สถิติเดือนนี้ 15202 คน
สถิติปีนี้ 15202 คน
สถิติทั้งหมด 1030242 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
   
ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
[30 ธ.ค. 2564]
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
[29 ธ.ค. 2564]
 
ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2564 [29 ธ.ค. 2564]
ประกาศด่วน! สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 [07 ธ.ค. 2564]
ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) [29 พ.ย. 2564]
เชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย” [15 ก.ย. 2564]
  อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564
ประมวลภาพ โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า และอมก๋อย ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบZoom ที่ผ่านมานั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอ... [19 ต.ค. 2564]
โครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564
ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์สปา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา  [07 ธ.ค. 2563]
 
โครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด [07 ธ.ค. 2563]
โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ [13 พ.ย. 2563]
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ที่เป็นตัวอย่างการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [26 ต.ค. 2563]
พิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 20 ปี [26 ต.ค. 2563]
  อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติ ปลดล๊อคผู้ค้ำประกัน ณ 10 พย 2557
[18 พ.ย. 2557]

รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 [14 มิ.ย. 2556]
ตารางคำนวณยอดส่ง [04 ต.ค. 2555]
รับสมัครลูกค้าสัมพันธ์สหกรณ์ [28 ส.ค. 2555]
หลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ [28 ส.ค. 2555]
 
อ่านทั้งหมด
รายงานกิจการประจำปี 2563
[25 ก.พ. 2564]

รายงานกิจการประจำปี 2562 [04 มี.ค. 2563]
รายงานกิจการประจำปี 2561 [13 พ.ค. 2562]
รายงานกิจการประจำปี 2560 [21 เม.ย. 2561]
รายงานกิจการประจำปี 2559 [24 พ.ค. 2560]
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
คำถาม ชื่อผู้ถาม เมื่อ อ่าน/ตอบ
เงินปันผลประจำปี 2563 นางรัชนี .. 16 ก.พ. 64 308/1
เมื่อนับตั้งแต่วันที่ลาออก อีกกี่วันครับ.. เอกพันธ์ จ.. 15 ก.พ. 64 170/1
นำเงินหุ้นใช้หนี้เงินกู้สามัญได้หรือไม่ นายพิชิต ผ.. 04 ธ.ค. 63 869/1
สหกรณ์ไม่พักหนี้สามเดือนเหมือนกับธนาคารอ.. นายยอดชาย .. 14 เม.ย. 63 716/1
ถ้าย้ายไปทำงานต่างจังหวัดทำไงคะ มุก 25 ก.พ. 62 1341/1
จะถอนหุ้นออกจากสหกรณ์ต้องทำอย่างไรครับ นายดำรงค์ฤ.. 04 ส.ค. 57 1702/1
ผู้จัดการ นางสาวสุพร.. 21 เม.ย. 57 2755/1
กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ ผู้จัดการ 21 ม.ค. 57 2958/3
ทำไมได้เงินกู้สามัญช้า ผู้จัดการ 17 มิ.ย. 56 3291/0
 
อ่านทั้งหมด
 
วิธีการคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
[22 ต.ค. 2561]

วิธีการเขียน ใบรับฝากเงินที่ถูกต้อง !!! ทำอย่างไร ?? [20 ส.ค. 2558]
ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถกู้จริงหรือไม่ ?? [06 ส.ค. 2557]
ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด [19 ก.พ. 2557]
การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน [26 เม.ย. 2556]
 
อ่านทั้งหมด