อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 9.25%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.45%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 95 คน
สถิติเดือนนี้ 4636 คน
สถิติปีนี้ 51984 คน
สถิติทั้งหมด 448971 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
   
ใหม่ !! ระเบียบและประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
1.ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และประนอมหนี้ พ.ศ.25602.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.25603.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ิและการประนอมหนี้ 25604.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 5.ประกาศ เรื่อง ... [31 ต.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
[18 พ.ค. 2560]
 
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 [17 พ.ค. 2560]
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครทุนสนับสุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2559 [24 เม.ย. 2560]
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2559 [28 มี.ค. 2560]
เงินรอตรวจสอบ [24 มี.ค. 2560]
  อ่านทั้งหมด
ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559
[29 พ.ค. 2560]
โครงการ นายกอปท.และผอ.คลัง พบ สหกรณ์ฯ 27 มกราคม 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง
เนื่องจากในปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด  มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประสบผลการขาดทุน สาเหตุหลักมาจากปัญหาในการนำส่งเงินยอดเรียกเก็บประจำเดือนของหน่วยงานคลังแต่ล... [06 ก.พ. 2560]
 
สวัสดีปีใหม่ 2560 [12 ม.ค. 2560]
งานทำบุญสำนักงานครบรอบ 16 ปี [18 ต.ค. 2559]
ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญ 2558 [10 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [27 พ.ค. 2559]
  อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติ ปลดล๊อคผู้ค้ำประกัน ณ 10 พย 2557
[18 พ.ย. 2557]

รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 [14 มิ.ย. 2556]
ตารางคำนวณยอดส่ง [04 ต.ค. 2555]
รับสมัครลูกค้าสัมพันธ์สหกรณ์ [28 ส.ค. 2555]
หลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ [28 ส.ค. 2555]
 
อ่านทั้งหมด
รายงานกิจการประจำปี 2559
อ่านรายงานกิจการประจำปี 2559 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.cmsahakorn.com/report/AnnualReport2016.pdf   [24 พ.ค. 2560]

รายงานประจำปี 2558 [02 มิ.ย. 2559]
รายงานประจำปี 2557 [21 พ.ค. 2558]
รายงานกิจการประจำปี 2556 [09 มิ.ย. 2557]
รายงานกิจการประจำปี 2555 [25 เม.ย. 2556]
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
คำถาม ชื่อผู้ถาม เมื่อ อ่าน/ตอบ
จะถอนหุ้นออกจากสหกรณ์ต้องทำอย่างไรครับ นายดำรงค์ฤ.. 04 ส.ค. 57 101/1
ผู้จัดการ นางสาวสุพร.. 21 เม.ย. 57 930/1
กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ ผู้จัดการ 21 ม.ค. 57 1021/3
ทำไมได้เงินกู้สามัญช้า ผู้จัดการ 17 มิ.ย. 56 1762/0
 
อ่านทั้งหมด
 
วิธีการเขียน ใบรับฝากเงินที่ถูกต้อง !!! ทำอย่างไร ??
สมาชิกบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีความสำคัญมาก"ทุกครั้งที่ทำการเขียนใบรับฝากเงิน ต้องกรอกช่องลายมือชื่อ(ต้องเขียนเป็นชื่อตัวบรรจง)หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง ด้วยทุกครั้ง ซึ่งบางครั้งสถาบันการเงินไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เป็นสิ่งสำคัญมากควรกรอกทุกครั้งในการทำธุรกรรมทางการเงิน"ถ้าไม่เขียนจะมีผลหรือไม่ 1.ทางสหกรณ์ฯจะทราบแต่ยอดที่ท่านโอนมา แต่ไม่ทราบคื... [20 ส.ค. 2558]

ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถกู้จริงหรือไม่ ?? [06 ส.ค. 2557]
ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด [19 ก.พ. 2557]
การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน [26 เม.ย. 2556]
ธรรมะสอนใจ [26 เม.ย. 2556]
 
อ่านทั้งหมด