อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 9.25%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.45%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 121 คน
สถิติเดือนนี้ 4885 คน
สถิติปีนี้ 13772 คน
สถิติทั้งหมด 410759 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
   
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป สมาชิกสหกรณ์ขอกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2559
ทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  1.ทุนสำหรับบุตรสมาชิกที่ทำหน้าที่ส่งเงินให้สหกรณ์ฯ       จำนวน  10  ทุน 2.ทุนทั่วไปสำหรับบุตรสมาชิก              ... [28 มี.ค. 2560]
เงินรอตรวจสอบ
สอบถามยอดโอนเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียง จำกัด จำนวน 1,000บาท ธนาคารกรุงไทย เวลา 14.57 น.สาขาศูนย์ราชการี่ (เป็นการโอนเงินสดเคาน์เตอร์บริการ ) วันที่ 16/03/2560 ลายเซนต์สมาชิกท่านใด รบกวนตรวจสอบอีกครั้งรบกวนติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน !!053-277197-8 ต่อ 14-15 [24 มี.ค. 2560]
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 [01 ก.พ. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป) [01 ก.พ. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ) [01 ก.พ. 2560]
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [01 ก.พ. 2560]
  อ่านทั้งหมด
โครงการ นายกอปท.และผอ.คลัง พบ สหกรณ์ฯ 27 มกราคม 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง
เนื่องจากในปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด  มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประสบผลการขาดทุน สาเหตุหลักมาจากปัญหาในการนำส่งเงินยอดเรียกเก็บประจำเดือนของหน่วยงานคลังแต่ล... [06 ก.พ. 2560]
สวัสดีปีใหม่ 2560
เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นำโดยประธานดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมเดินทางสวัสดีปีใหม่ 2560 กับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง ผ... [12 ม.ค. 2560]
 
งานทำบุญสำนักงานครบรอบ 16 ปี [18 ต.ค. 2559]
ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญ 2558 [10 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [27 พ.ค. 2559]
โครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558 [23 พ.ย. 2558]
  อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติ ปลดล๊อคผู้ค้ำประกัน ณ 10 พย 2557
[18 พ.ย. 2557]

รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 [14 มิ.ย. 2556]
ตารางคำนวณยอดส่ง [04 ต.ค. 2555]
รับสมัครลูกค้าสัมพันธ์สหกรณ์ [28 ส.ค. 2555]
หลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ [28 ส.ค. 2555]
 
อ่านทั้งหมด
รายงานประจำปี 2558
อ่านรายงานกิจการประจำปี 2558 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.cmsahakorn.com/report/AnnualReport2015.pdf   [02 มิ.ย. 2559]

รายงานประจำปี 2557 [21 พ.ค. 2558]
รายงานกิจการประจำปี 2556 [09 มิ.ย. 2557]
รายงานกิจการประจำปี 2555 [25 เม.ย. 2556]
รายงานกิจการประจำปี 2554 [06 ก.ย. 2555]
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
คำถาม ชื่อผู้ถาม เมื่อ อ่าน/ตอบ
ผู้จัดการ นางสาวสุพร.. 21 เม.ย. 57 785/1
กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ ผู้จัดการ 21 ม.ค. 57 914/3
ทำไมได้เงินกู้สามัญช้า ผู้จัดการ 17 มิ.ย. 56 1077/0
 
อ่านทั้งหมด
 
วิธีการเขียน ใบรับฝากเงินที่ถูกต้อง !!! ทำอย่างไร ??
สมาชิกบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีความสำคัญมาก"ทุกครั้งที่ทำการเขียนใบรับฝากเงิน ต้องกรอกช่องลายมือชื่อ(ต้องเขียนเป็นชื่อตัวบรรจง)หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง ด้วยทุกครั้ง ซึ่งบางครั้งสถาบันการเงินไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เป็นสิ่งสำคัญมากควรกรอกทุกครั้งในการทำธุรกรรมทางการเงิน"ถ้าไม่เขียนจะมีผลหรือไม่ 1.ทางสหกรณ์ฯจะทราบแต่ยอดที่ท่านโอนมา แต่ไม่ทราบคื... [20 ส.ค. 2558]

ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถกู้จริงหรือไม่ ?? [06 ส.ค. 2557]
ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด [19 ก.พ. 2557]
การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน [26 เม.ย. 2556]
ธรรมะสอนใจ [26 เม.ย. 2556]
 
อ่านทั้งหมด