อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 313 คน
สถิติเดือนนี้ 8302 คน
สถิติปีนี้ 54728 คน
สถิติทั้งหมด 865066 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ