อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 261 คน
สถิติเดือนนี้ 15196 คน
สถิติปีนี้ 15196 คน
สถิติทั้งหมด 1030236 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ