อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 297 คน
สถิติเดือนนี้ 15232 คน
สถิติปีนี้ 15232 คน
สถิติทั้งหมด 1030272 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ทำบุญวันครบรอบ 14 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ฯ [09 ต.ค. 57]

เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ฯ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมกันทำบุญเวลา 09.30 น.
โครงการสัมมนานอกสถานที่สหกรณ์ฯ ครั้ง 1/2557 [20 มิ.ย. 57]

ทางสหกรณ์ฯ จัดโครงการสัมมนานอกสถานที่สหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1/2557 ณ บ้านกลางดอยรีสอร์ท  งานนี้ นำทีมโดย นายอินทปัตร  บุญทวี ประธานดำเนินการ พร้อมด้วย คณะกรรมการชุดที่ 14 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อผนึกแนวความคิด วางแผนงานบริหารงานสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 [30 พ.ค. 57]

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ สวัสดีปีใหม่ปี 2557 กับประธานสหกรณ์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [06 ม.ค. 57]

สหกรณ์ฯทำบุญครบรอบการก่อตั้ง 13 ปี [04 ต.ค. 56]

ว่าที่ร้อยตรีประสงค์  ไชยวรรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ร่วมกันทำบุญสำนักงานสหกรณ์ เนื่องวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 13 ปี ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์โครงการสัมมนา "สหกรณ์ฯ พบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์" [30 ส.ค. 56]

ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนา "สหกรณ์ฯ พบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ฯ ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าว ทางผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งเงินให้สหกรณ์เป็นอย่างดีงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 [26 เม.ย. 56]

นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2556 [04 ม.ค. 56]

ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณมานพ พันธ์ชน ทต.แม่ปั๋ง สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ [31 ต.ค. 55]

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณมานพ พันธ์ชน สังกัด         ทต.แม่ปั๋ง ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณสุจินต์ มอนไข่ อบต.ท่าเดื่อ สมาชิกสหกรณ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [31 ต.ค. 55]

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ตัวแทนของสหกรณ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแสดงความเสียใจในการจากไป ของคุณสุจินต์ มอนไข่    ลูกจ้างประจำ          อบต.ท่าเดื่อ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกฌาปนกิจฯ  ในการนี้                  ตัวแทนสหกรณ์และสมาคม ได้มอบเงินค่าหุ้นและเงินสงเคราะห์ศพของสมาคมฌาปนกิจฯ    ให้ทายาทผู้รับผลประโยชน์ต่อหน้าสักขีพยานในงานฌาปนกิจ           ดังกล่าว 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5