อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 145 คน
สถิติเดือนนี้ 7839 คน
สถิติปีนี้ 26239 คน
สถิติทั้งหมด 1243370 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน [05 ต.ค. 58]

ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

และ

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 จัดสัมมนานอกสถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ระหว่างคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557 [15 พ.ค. 58]

สหกรณ์ฯ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง [24 เม.ย. 58]

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว คุณสุปรียา ชัยยาคำ ผู้สอบบัญชีปี 57  คุณชูศักดิ์  ฆะปัญญา เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกอบต.สันกลาง สันป่าตอง และว่าที่ รต.ประสงค์  ไชยวรรณ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ฯร่วมสวัสดีปีใหม่ 2558 กับสหกรณ์ฯอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [14 ม.ค. 58]

ทำบุญวันครบรอบ 14 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ฯ [09 ต.ค. 57]

เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ฯ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมกันทำบุญเวลา 09.30 น.
โครงการสัมมนานอกสถานที่สหกรณ์ฯ ครั้ง 1/2557 [20 มิ.ย. 57]

ทางสหกรณ์ฯ จัดโครงการสัมมนานอกสถานที่สหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1/2557 ณ บ้านกลางดอยรีสอร์ท  งานนี้ นำทีมโดย นายอินทปัตร  บุญทวี ประธานดำเนินการ พร้อมด้วย คณะกรรมการชุดที่ 14 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อผนึกแนวความคิด วางแผนงานบริหารงานสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 [30 พ.ค. 57]

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ สวัสดีปีใหม่ปี 2557 กับประธานสหกรณ์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [06 ม.ค. 57]

สหกรณ์ฯทำบุญครบรอบการก่อตั้ง 13 ปี [04 ต.ค. 56]

ว่าที่ร้อยตรีประสงค์  ไชยวรรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ ได้ร่วมกันทำบุญสำนักงานสหกรณ์ เนื่องวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 13 ปี ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์โครงการสัมมนา "สหกรณ์ฯ พบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์" [30 ส.ค. 56]

ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนา "สหกรณ์ฯ พบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ฯ ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าว ทางผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งเงินให้สหกรณ์เป็นอย่างดี

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6