อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 355 คน
สถิติเดือนนี้ 8344 คน
สถิติปีนี้ 54770 คน
สถิติทั้งหมด 865108 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


สวัสดีปีใหม่ 2560 [12 ม.ค. 60]

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นำโดยประธานดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมเดินทางสวัสดีปีใหม่ 2560 กับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาเชียงใหม่ ที่ปรึกษาสหกรณ์ หัวหน้าสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท สัญลักข์ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จำกัดงานทำบุญสำนักงานครบรอบ 16 ปี [18 ต.ค. 59]

เนื่องในวันที่ 6 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้เวียนมาครบรอบอีกครั้ง ในอายุ 16 ปี โดยมีการทำบุญถวายภัตตาหาร คาวหวาน แก่พระสงฆ์ 5 รูป ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นำโดยประธานดำเนินการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญในเวลา 09.09 น.ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญ 2558 [10 ส.ค. 59]

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา มีงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา ห้องประชุมชั้น 3 เวลา 13.00 น. โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธี ทางสหกรณ์ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมาประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [27 พ.ค. 59]

ภาพกิจกรรมภายในงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่
โครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558 [23 พ.ย. 58]

ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 
จัดโครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ม่อนไอดินรีสอร์ทโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน [05 ต.ค. 58]

ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

และ

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 จัดสัมมนานอกสถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ระหว่างคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557 [15 พ.ค. 58]

สหกรณ์ฯ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง [24 เม.ย. 58]

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว คุณสุปรียา ชัยยาคำ ผู้สอบบัญชีปี 57  คุณชูศักดิ์  ฆะปัญญา เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกอบต.สันกลาง สันป่าตอง และว่าที่ รต.ประสงค์  ไชยวรรณ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ฯร่วมสวัสดีปีใหม่ 2558 กับสหกรณ์ฯอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [14 ม.ค. 58]

ทำบุญวันครบรอบ 14 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ฯ [09 ต.ค. 57]

เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ฯ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมกันทำบุญเวลา 09.30 น.


 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5