อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 309 คน
สถิติเดือนนี้ 8298 คน
สถิติปีนี้ 54724 คน
สถิติทั้งหมด 865062 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มสัญญากู้เงินและค้ำประกันเงินกู้สามัญใหม่ [25 มี.ค. 59]

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 มีมติให้เปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้สามัญใหม่ เริ่มตั้งแต่เงินกู้สามัญที่อนุมัติในวันที่ 24 มีนาคม 2559  เป็นต้น จึงแจ้งให้สมาชิกที่ยื่นขอกู้และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านทราบ แบบฟอร์มดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เวปไซค์สหกรณ์สัญญาเงินกู้สามัญและค้ำประกัน (177 KB.)
หนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน (82 KB.)
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน (100 KB.)
ประกาศ (96 KB.)ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ [25 มี.ค. 59]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติขยายการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ จากเดิม ถึงกำหนด 21 มีนาคม 2559 ขยายระยะเวลาเป็นวันที่ 20 เมษายน 2559
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 [19 ก.พ. 59]

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2558
ใบสมััครทุนการศึกษา (131 KB.)
ประกาศเปิดรับทุนการศึกษา (91 KB.)ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมเยี่ยมเยือนและพูดคุยปรึกษาหารือกับสหกรณ์ฯ [22 ม.ค. 59]

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำทีมโดย ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมเยี่ยมเยือนและพูดคุยปรึกษาหารือกับสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด โดยมีประธานดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมต้อนรับสหกรณ์ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559 [11 ม.ค. 59]

ทางสหกรณ์ฯนำโดยท่านประธานดำเนินการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ธ.ก.ส.เชียงใหม่ และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสมาชิกสมาคมและสหกรณ์ นายสมบรูณ์ ฟ้าเรือนงาม เสียชีวิต 8 มค 59 [11 ม.ค. 59]

ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมาคมฯ นายสมบรูณ์ เรือนฟ้างาม นายช่างสังกัด อบต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง 
ด้วยภาวะติดเชื้อในกระเเสเลือด เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ระเบียบ การปรับโครงสร้างหนี้ 2558 [22 ธ.ค. 58]
ระเบียบ เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ 2558 (125 KB.)ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขยายงวดชาระหนี้เงินกู้สามัญประเภททั่วไป พ.ศ. 2558 [22 ธ.ค. 58]
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขยายงวดชาระหนี้เงินกู้สามัญประเภททั่วไป พ.ศ. 2558 (92 KB.)ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้ พ.ศ. 2558 [14 ธ.ค. 58]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ที่ 4 / 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้ พ.ศ. 2558 (129 KB.)ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 [14 ธ.ค. 58]

เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

ระเบียบนี้จะขยายระยะเวลา เงินกู้สามัญ สุงสุด 100 งวด ไปเป็น 120 งวด หรือ 10 ปี ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 (174 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20