อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 342 คน
สถิติเดือนนี้ 8331 คน
สถิติปีนี้ 54757 คน
สถิติทั้งหมด 865095 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


เงินรอตรวจสอบ [24 มี.ค. 60]

สอบถามยอดโอนเงิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียง จำกัด 
จำนวน 1,000บาท ธนาคารกรุงไทย เวลา 14.57 น.
สาขาศูนย์ราชการี่ (เป็นการโอนเงินสดเคาน์เตอร์บริการ ) วันที่ 16/03/2560 ลายเซนต์สมาชิกท่านใด รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง

รบกวนติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน !!
053-277197-8 ต่อ 14-15

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 [01 ก.พ. 60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 (110 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป) [01 ก.พ. 60]
ประกาศ 4/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป) (106 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ) [01 ก.พ. 60]
ประกาศ 3/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ) (109 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [01 ก.พ. 60]
ประกาศ 2/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ) (108 KB.)ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน สัญญาเงินกู้สามัญและสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ [01 ก.พ. 60]
ประกาศ 1/2560 เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน สัญญาเงินกู้สามัญและสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ (116 KB.)ประกาศ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก [05 ม.ค. 60]
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (96 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิกผู้กู้เงิน พ.ศ.2559 [29 พ.ย. 59]
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิกผู้กู้เงิน พ.ศ.2559 (166 KB.)ประกาศ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญหรือรับรองเอกสารของสหกรณ์ สำหรับบุคคลทั่วไป [09 พ.ย. 59]

สำหรับบุคคลทั่วไป(ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์) อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท 


ประกาศ ค่าธรรมเนียม 2559 (92 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยและหลักเกณฑ์การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2559 [11 ต.ค. 59]
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยและหลักเกณฑ์การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2559 (102 KB.)
คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก เพิ่มทรัยพ์และเพิ่มพูน 3.00 และ 3.50 (192 KB.)
คำขอเปิดเงินฝาก สำหรับเงินกู้ (100 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20