อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 950 คน
สถิติเดือนนี้ 4575 คน
สถิติปีนี้ 123030 คน
สถิติทั้งหมด 1138070 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ [29 ก.ย. 61]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (92 KB.)ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ [28 ก.ย. 61]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล

สอบวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (106 KB.)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561 [28 ก.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561 (224 KB.)
แผ่นพับสินเชื่อ เริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (328 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 [27 ก.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 (102 KB.)
เอกสารคำขอกู้เงินฉุกเฉิน (ฉบับใหม่ล่าสุด เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561) (303 KB.)ประกาศ เรื่อง สอบราคาวิธีพิเศษซื้อกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ [25 ก.ย. 61]

  • กำหนดขอรับซองเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 16 ตุลาคา 2561
  • กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
  • กำหนดเปิดซองและพิจารณาผล วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 เป็นต้นไป
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-277197-8 ต่อ 22ประกาศ เรื่อง สอบราคาวิธีพิเศษซื้อกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ (159 KB.)เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก สำหรับผู้กู้รายใหม่ [25 ก.ย. 61]
คำขอเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (229 KB.)
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (87 KB.)ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล [21 ก.ย. 61]

  • รับสมัครระหว่าง วันที่ 24-28 กันยายน 2561 
  • สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ วันที่  29 กันยายน 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่  29 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.
  • รายงานตัวและทดลองงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2561ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล (185 KB.)
ใบสมัครงาน (98 KB.)หนังสือขอความร่วมมือ แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด [10 ก.ย. 61]
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (173 KB.)ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหม่ [29 ส.ค. 61]

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหม่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิกใหม่

http://www.cmsahakorn.com/…/2_5_New%20member%20form%202561.…

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลข 053-277197-8
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหม่ (92 KB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 [28 มี.ค. 61]

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ  เทศบาลตำบลท่าศาลา  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 


หนังสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (175 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22