อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 141 คน
สถิติเดือนนี้ 7835 คน
สถิติปีนี้ 26235 คน
สถิติทั้งหมด 1243366 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 [17 พ.ค. 60]

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 


รายละเอียดเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (84 KB.)ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครทุนสนับสุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2559 [24 เม.ย. 60]

ขยายระยะเวลารับสมัครออกไปถึง วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 

ในวันทำการของสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
ใบสมัครทุนการศึกษา (83 KB.)
ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนฯ ประจำปี 2559 (90 KB.)ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2559 [28 มี.ค. 60]

ทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1.ทุนสำหรับบุตรสมาชิกที่ทำหน้าที่ส่งเงินให้สหกรณ์ฯ       จำนวน  10  ทุน

2.ทุนทั่วไปสำหรับบุตรสมาชิก                                                    จำนวน  20  ทุน
ประกาศทุนการศึกษา (91 KB.)
ใบสมัครทุนการศึกษา (83 KB.)เงินรอตรวจสอบ [24 มี.ค. 60]

สอบถามยอดโอนเงิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียง จำกัด 
จำนวน 1,000บาท ธนาคารกรุงไทย เวลา 14.57 น.
สาขาศูนย์ราชการี่ (เป็นการโอนเงินสดเคาน์เตอร์บริการ ) วันที่ 16/03/2560 ลายเซนต์สมาชิกท่านใด รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง

รบกวนติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน !!
053-277197-8 ต่อ 14-15

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 [01 ก.พ. 60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 (110 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป) [01 ก.พ. 60]
ประกาศ 4/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป) (106 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ) [01 ก.พ. 60]
ประกาศ 3/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ) (109 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [01 ก.พ. 60]
ประกาศ 2/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ) (108 KB.)ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน สัญญาเงินกู้สามัญและสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ [01 ก.พ. 60]
ประกาศ 1/2560 เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน สัญญาเงินกู้สามัญและสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญ (116 KB.)ประกาศ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก [05 ม.ค. 60]
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (96 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23