อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 952 คน
สถิติเดือนนี้ 4577 คน
สถิติปีนี้ 123032 คน
สถิติทั้งหมด 1138072 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยและหลักเกณฑ์การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2559 [11 ต.ค. 59]
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยและหลักเกณฑ์การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2559 (102 KB.)
คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก เพิ่มทรัยพ์และเพิ่มพูน 3.00 และ 3.50 (192 KB.)
คำขอเปิดเงินฝาก สำหรับเงินกู้ (100 KB.)ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉินและสามัญ 2559 มีผล 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป [05 ก.ย. 59]

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสหกรณ์ ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉินและสามัญ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด รับทราบโดยทั่วกัน และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

มีข้อสงสัย ติดต่อ สนง.สหกรณ์ 053-277197-8 ต่อ 12
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉิน 2559 (111 KB.)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเงินกู้สามัญสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ศ.2559 (117 KB.)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 2559 (117 KB.)
แผ่นพับการให้บริการสินเชื่อแต่ละประเภทของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 (146 KB.)สมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจฯเสียชีวิต 29 สิงหาคม 2559 [02 ก.ย. 59]

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของสมาชิกสมทบ นายอิ่นแก้ว บุญเป็ง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 สังกัดทต.หนองแก๋ว อ.่หางดง โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำโดย นางทัศพร ขอดแก้ว และคณะ เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีด ณ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขยายงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญประเภททั่วไป พ.ศ. 2559 [21 ก.ค. 59]

ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 2559 [13 ก.ค. 59]
ระเบียบว่าด้วยการโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 59 (76 KB.)เชิญประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ณ ทต.ท่าศาลา [29 มิ.ย. 59]

เรียนเชิญท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ห้องประชุม 1 (ชั้น3) เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปแจ้งการรับเงินผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ฯ [17 พ.ค. 59]
หนังสือแจ้งการรับเงินค่าตอบแทนผู้นำส่ง (377 KB.)
ใบแจ้งความประสงค์ในการรับค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ (350 KB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558 [04 พ.ค. 59]

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 053-277197-8
โทรสาร 053-277199
LINE ID 330910cm
เชิญสมาชิกสามัญ สมทบเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 (124 KB.)ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 [27 เม.ย. 59]

ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 15/2558 ครั้งที่ 12 วันที่ 26 เมษายน 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้


รายชื่อผู้ได้รับทุนบุตร จำนวน 30 ทุน (1.32 MB.)สอบถามเงินรอตรวจสอบ [19 เม.ย. 59]

เงินรอตรวจสอบ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ตรวจสอบเงินโอนจากสมาชิกทางธนาคาร
และสมาชิกมิได้แจ้งให้ทางสหกรณ์ฯทราบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกได้
ให้สมาชิกมาขอรับเงินคืน หรือชำระหนี้ หากมีหลักฐานการส่งเงิน
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้ตามความต้องการของสมาชิกต่อไป

ดังภาพข้างล่างนี้  

ติดต่อฝ่ายประมวลผล 053-277197-8 ต่อ 14-15 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22