อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 947 คน
สถิติเดือนนี้ 4572 คน
สถิติปีนี้ 123027 คน
สถิติทั้งหมด 1138067 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณมานพ พันธ์ชน ทต.แม่ปั๋ง สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ [31 ต.ค. 55]

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณมานพ พันธ์ชน สังกัด         ทต.แม่ปั๋ง ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณสุจินต์ มอนไข่ อบต.ท่าเดื่อ สมาชิกสหกรณ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [31 ต.ค. 55]

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ตัวแทนของสหกรณ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแสดงความเสียใจในการจากไป ของคุณสุจินต์ มอนไข่    ลูกจ้างประจำ          อบต.ท่าเดื่อ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกฌาปนกิจฯ  ในการนี้                  ตัวแทนสหกรณ์และสมาคม ได้มอบเงินค่าหุ้นและเงินสงเคราะห์ศพของสมาคมฌาปนกิจฯ    ให้ทายาทผู้รับผลประโยชน์ต่อหน้าสักขีพยานในงานฌาปนกิจ           ดังกล่าว

ทำบุญครบรอบ 12 ปี สหกรณ์ [16 ต.ค. 55]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเมืองเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับสหกรณ์ฯ [22 ส.ค. 55]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเมืองเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่องให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อกับสหกรณ์ ในวันดังกล่าวว่าที่รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานฯ และนายสมศักดิ์  สุคำเปี้ย เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ รับมอบของดังกล่าวเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหัวฝาย [30 ก.ค. 55]

โครงการสัมมนานอกสถานที่ ณ ฟ่อนคำบูติครีสอร์ท เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 [25 ก.ค. 55]
ภาพบรรยากาศวันสัมมนา (118 KB.)งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 [12 ก.ค. 55]

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 [08 มิ.ย. 55]
ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด (121 KB.)งานประชุมใหญ่สามัญปี 2553 [03 มิ.ย. 54]

วันสหกรณ์แห่งชาติ [10 ก.พ. 53]

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" เนื่องจากเป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์ "วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจดทะเบียนจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของไทย และเป็นนิติบุคคลสหกรณ์แห่งแรกในสยามประเทศเมื่อปี 2459

สำหรับในปีนี้วันสหกรณ์แห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ ขบวนการสหกรณ์จะร่วมกันจัดงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6