อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 341 คน
สถิติเดือนนี้ 8330 คน
สถิติปีนี้ 54756 คน
สถิติทั้งหมด 865094 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเมืองเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นให้กับสหกรณ์ฯ [22 ส.ค. 55]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเมืองเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่องให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อกับสหกรณ์ ในวันดังกล่าวว่าที่รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานฯ และนายสมศักดิ์  สุคำเปี้ย เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ รับมอบของดังกล่าวเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหัวฝาย [30 ก.ค. 55]

โครงการสัมมนานอกสถานที่ ณ ฟ่อนคำบูติครีสอร์ท เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 [25 ก.ค. 55]
ภาพบรรยากาศวันสัมมนา (118 KB.)งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 [12 ก.ค. 55]

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 [08 มิ.ย. 55]
ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด (121 KB.)งานประชุมใหญ่สามัญปี 2553 [03 มิ.ย. 54]

วันสหกรณ์แห่งชาติ [10 ก.พ. 53]

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" เนื่องจากเป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์ "วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจดทะเบียนจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของไทย และเป็นนิติบุคคลสหกรณ์แห่งแรกในสยามประเทศเมื่อปี 2459

สำหรับในปีนี้วันสหกรณ์แห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ ขบวนการสหกรณ์จะร่วมกันจัดงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด [27 พ.ย. 52]

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา  13.00  น. ณ  ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 [5]