อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 231 คน
สถิติเดือนนี้ 7973 คน
สถิติปีนี้ 50763 คน
สถิติทั้งหมด 1391894 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ขยายระยะเวลาลงทะเบียน โครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2566 เขตพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี [06 ต.ค. 66]

สหกรณ์ฯจัด"โครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2566

ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566
(เขตพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี)

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

📌📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.cmsahakorn.com

✍️สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. สมาชิกสหกรณ์ฯ เขตพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี

2. สมาชิกสมัครใหม่ ในปี พ.ศ.2565-2566 ✍️

-ทั้งนี้ สหกรณ์ฯขอรับสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าร่วมโครงการ จำนวน 170 คน เท่านั้น!
-ลงทะเบียนผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม โดย Scan qr code ระหว่างวันที่ 6 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2566
-ประกาศผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

-เข้าร่วมโครงการพัฒนา ประจำปี 2566 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป (รับค่าพาหนะ 300 บาท/ท่าน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📲

053277197-8 ต่อ 22 / LINE ID 330910cm
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2566 เขตพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพงและอำเภอสารภี (263 KB.)ประกาศ เงินกู้สามัญอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้ [08 ก.ย. 66]
ประกาศ เรื่อง เงินกู้สามัญอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้ (187 KB.)เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2566 เขตพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี [06 ก.ย. 66]

สหกรณ์ฯจัด"โครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2566

ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

(เขตพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี)

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

📌📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.cmsahakorn.com

✍️สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ เขตพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี

 2. สมาชิกสมัครใหม่ ในปี พ.ศ.2565-2566 ✍️

-ทั้งนี้ สหกรณ์ฯขอรับสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าร่วมโครงการ จำนวน 170 คน เท่านั้น! 

-ลงทะเบียนผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม โดย Scan qr code  ระหว่างวันที่ 6 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2566 

-ประกาศผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

-เข้าร่วมโครงการพัฒนา ประจำปี 2566 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป (รับค่าพาหนะ 300 บาท/ท่าน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📲

053277197-8 ต่อ 22 / LINE ID 330910cm
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2566 เขตพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพงและอำเภอสารภี (263 KB.)ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2566 [04 ก.ย. 66]
ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2566 (141 KB.)ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญ เที่ยวก่อน ผ่อนทีหลัง [18 ส.ค. 66]

  1. ระยะเวลา โครงการเริ่มวันนี้ถึง 29 ธันวาคม 2566
  2. ผ่อนสูงสุด ไม่เกิน 48 งวด
  3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี (ไม่มีเแลี่ยคืน)
  4. หลักประกันผู้ค้ำประกัน 1-2 คน  (ใช้เงื่อนไขเดียวกับเงินกู้สามัญทั่วไป)
  5. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญ เที่ยวก่อน ผ่อนทีหลัง (609 KB.)
คำขอกู้เงินและสัญญากู้เงินสามัญ โครงการเที่ยวก่อน ผ่อนทีหลัง (553 KB.)ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญเพื่อปิดบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [15 ส.ค. 66]
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อปิดหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) (580 KB.)
คำขอและสัญญากู้โครงการเพื่อปิดหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (751 KB.)ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญ"รวมหนี้สัญญาเดียว" โครงการ 3 [07 ส.ค. 66]
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้รวมหนี้สัญญาเดียว โครงการ 3 (1.09 MB.)
คำขอกู้เงินและสัญญาสามัญโครงการรวมหนี้สัญญาเดียว โครงการ3 (759 KB.)ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญวงเงินไม่เกินหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) [11 ก.ค. 66]

ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญวงเงินไม่เกินหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์ (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสมาชิกใช้สิทธิ์กู้เต็มวงเงินให้กู้ จำนวน 5,000,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.cmsahakorn.comประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญวงเงินไม่เกินหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (338 KB.)
คำขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้สามัญ โครงการเงินกู้วงเงินไม่เกินหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์(ไม่มีเฉลี่ยคืน) (523 KB.)ประกาศ แจ้งยกเลิกการพิมพ์และจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือนตั้งแต่สิงหาคม เป็นต้นไป [07 ก.ค. 66]
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการพิมพ์และจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป (87 KB.)
หนังสือ แจ้งยกเลิกการพิมพ์และจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน สอ.ขถ.ชม (138 KB.)ประกาศ เพิ่มวงเงินและหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สามัญ Life Up (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) [03 ก.ค. 66]


สมาชิกมีสิทธิกู้ 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก *หนังสือ ประกาศเพิ่มวงเงินและหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สามัญ Life Up (105 KB.)
คำขอก้เูงินและสัญญาเงินกู้สามัญโครงการ Life up (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (552 KB.)

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26