ประกาศ ขยายระยะเวลาเงินกู้สามัญอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้

19 เมษายน 2567
อ่าน 265 ครั้ง

ประกาศ ขยายระยะเวลาเงินกู้สามัญอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ 053277197-8 ต่อ 12

Share ให้เพื่อน