อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 196 คน
สถิติเดือนนี้ 10123 คน
สถิติปีนี้ 111949 คน
สถิติทั้งหมด 1329080 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


สหกรณ์ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559 [11 ม.ค. 59]

ทางสหกรณ์ฯนำโดยท่านประธานดำเนินการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ธ.ก.ส.เชียงใหม่ และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสมาชิกสมาคมและสหกรณ์ นายสมบรูณ์ ฟ้าเรือนงาม เสียชีวิต 8 มค 59 [11 ม.ค. 59]

ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมาคมฯ นายสมบรูณ์ เรือนฟ้างาม นายช่างสังกัด อบต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง 
ด้วยภาวะติดเชื้อในกระเเสเลือด เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ระเบียบ การปรับโครงสร้างหนี้ 2558 [22 ธ.ค. 58]
ระเบียบ เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ 2558 (125 KB.)ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขยายงวดชาระหนี้เงินกู้สามัญประเภททั่วไป พ.ศ. 2558 [22 ธ.ค. 58]
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขยายงวดชาระหนี้เงินกู้สามัญประเภททั่วไป พ.ศ. 2558 (92 KB.)ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้ พ.ศ. 2558 [14 ธ.ค. 58]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ที่ 4 / 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้ พ.ศ. 2558 (129 KB.)ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 [14 ธ.ค. 58]

เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

ระเบียบนี้จะขยายระยะเวลา เงินกู้สามัญ สุงสุด 100 งวด ไปเป็น 120 งวด หรือ 10 ปี ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 (174 KB.)สหกรณ์ฯร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของสมาชิกสหกรณ์ [04 ธ.ค. 58]

คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมาคมฯ คือ คุณณัทกร อุปวงค์ สังกัด ทต.ท่าศาลา             ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
สมาชิกนางสาวพวงทอง จองคำ สมาชิสังกัด ทต.สันพระเนตร เสียชีวิต 6 ตุลาคม 2558 [09 ต.ค. 58]

ทางสหกรณ์และสมาคม
ขอแสดงความเสียใจ การจากไปของนางสาวพวงทอง จองคำ สังกัด 
ทต.สันพระเนตร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ภาวะติดเชื้อในกระเเสเลือดสมาชิกนางจันทร์เป็ง สุภาวงค์ สมาชิกสมทบ สังกัด ทต.หนองแก๋ว เสียชีวิต 29 สิงหาคม 2558 [02 ก.ย. 58]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ประธานสมาคม คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมแสดงความเสียใจ การจากไปของนางจันทร์เป็ง สุภาวงค์ (สมาชิกสมทบ สังกัด ทต.หนองแก๋ว อ.หางดง) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 โรคตับวายเฉียบพลันเงินรอตรวจสอบ ปี 2557-2558 [14 ส.ค. 58]


สมาชิก/หน่วยงาน สังกัดอปท.ในจังหวัดเชียงใหม่ รบกวนท่านสมาชิกตรวจสอบยอดโอนของท่านที่ไม่ได้เเจ้งทางสหกรณ์ฯ  ตามเอกสารที่แนบมานี้
เงินรอตรวจสอบสหกรณ์ฯ 2557-2558 (67 KB.)
เงินรอตรวจสอบ 2557-2558 สมาคมฌาปนกิจฯ (60 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25