อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 144 คน
สถิติเดือนนี้ 7838 คน
สถิติปีนี้ 26238 คน
สถิติทั้งหมด 1243369 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


โปรโมชั่นประชุมใหญ่ 2557 วันที่ 15 พค 2588 เวลา 13.00 น. [15 พ.ค. 58]

สมาชิกนำเอกสารมาเพิ่มเติม ดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหว ทางFacebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008261075780

 

 

 

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล [30 เม.ย. 58]
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล (106 KB.)ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 [28 เม.ย. 58]

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก มีทั้งหมด 35 ทุน โดยให้สมาชิกมารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ห้องสันพระเนตร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป


เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 จำนวน 35 ทุน (110 KB.)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งทะเบียนและประมวลผล [28 เม.ย. 58]


หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบให้นำเครื่องคิดเลขคำนวณมาด้วยประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งทะเบียนและประมวลผล (86 KB.)แจ้งข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สมาชิกเสียชีวิต นายบุญยืน เลิศวิริยะ [24 เม.ย. 58]

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ผู้จัดการร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายบุญยืน เลิศวิริยะ  สังกัด ทต.ช้างเผือก
เสียชีวิตโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล [02 เม.ย. 58]
ใบสมัครสอบ (90 KB.)
ประกาศ รับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล (109 KB.)หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 [30 มี.ค. 58]

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เริ่มเวลา 12.00 น.เป็นต้นไปหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (87 KB.)รับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมัครวันนี้รับหมูออมสินฟรี !! จำนวนจำกัด [24 ก.พ. 58]
ใบสมัครสมาชิก (79 KB.)ขยายระยะเวลา ยื่นใบขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 เมษายน 2558 [23 ก.พ. 58]


ขยายระยะเวลายื่นขอรับทุนการศึกษา จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2558

ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนสนับสุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 (90 KB.)
ใบสมัครทุนการศึกษา 2557 (83 KB.)แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯ เรื่อง การปรับการฐานทุนเรือนหุ้นตามสัดส่วนของเงินได้รายเดือน [03 ก.พ. 58]
แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนของเงินได้รายเดือน (423 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23