อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 284 คน
สถิติเดือนนี้ 8273 คน
สถิติปีนี้ 54699 คน
สถิติทั้งหมด 865037 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


สหกรณ์ฯร่วมสวัสดีปีใหม่ 2558 กับสหกรณ์ฯอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [13 ม.ค. 58]

ร่วมลงนามถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557 [27 พ.ย. 57]

http://www.belovedking.au.edu/เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2557 [10 พ.ย. 57]
ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (117 KB.)เชิญชวนท่านสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านร่วมงานทำบุญครบรอบ 14 ปี สหกรณ์ฯ [06 ต.ค. 57]

เชิญชวนท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที่สนใจร่วมงานทำบุญครบรอบ 14 ปี สหกรณ์ฯ

ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์

ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของสมาชิก นางประพิณ มูลถี สังกัด เทศบาลตำบลสารภี [08 ก.ย. 57]

คุณประพิณ มูลถี เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 และทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ขอมอบเงินสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 117,900.- บาท ของร่วมแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
โปรโมชั่น!! เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ [01 ก.ย. 57]

วันนี้คุณออมเงินแล้วหรือยัง ???

โปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ยกเว้นภาษี ดอกเบี้ยสูง ราคาโดนใจ 2 รุ่น ตามรายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (229 KB.)
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (287 KB.)ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของสมาชิก นายมิตร บุญแผ่ผล สังกัด อบต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง [29 ส.ค. 57]

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ที่001/2557 [25 ส.ค. 57]

เรื่อง ขั้นตอนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระประกาศ 1/2557 เรื่องขั้นตอนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ (102 KB.)รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ค้างจ่าย [20 ส.ค. 57]

ตามหนังสือที่ส่งไปถึงท่านสมาชิกค้างจ่าย ที่ ฌส.ว.024/2557 และ ฌส.ว.025/2557

แจ้งท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  ท่านใดที่ยังคงค้างชำระเงินสงเคราะห์ศพและค่าบำรุงรายปี 57 สามารถโอนยอดเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ  ชื่อบัญชี ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 521-0-32548-2  หากโอนยอดเงินแล้วสามารถแฟกซ์ใบโอนธนาคารพร้อมรายชื่อผู้ชำระมาที่ 053-277199 หรือ email: sahakorn_99@hotmail.com


หากท่านไม่ชำระภายในวันที่ 15 กันยายน 2557  ทางสมาคมฯจะดำเนินการคัดชื่อท่านออกและให้พ้นสภาพสมาชิกของสมาคมฯตามข้อบังคับ ข้อ 14(4)รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ค้างเงินสงเคราะห์ศพ นายปลิว คำวัน (287 KB.)
รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ค้างค่าบำรุงปี57 และเงินสงเคราะห์ศพ นายพิพัฒพล พันธ์ชนานันท์ (111 KB.)แจ้งการยกเลิกกองทุนประกันความเสี่ยงเงินกู้สามัญ [07 ส.ค. 57]

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีมติให้ยกเลิกกองทุนประกันความเสี่ยงเงินกู้สามัญ และให้โอนย้ายสมาชิกกองทุนเดิม มาทำประกันสินเชื่อแบบกลุ่มกับบริษัทไอเอไอ จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการนำเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-กองทุน ไปซื้อเบี้ยประกันกับบริษัทเอไอเอ จำกัดเมืื่อได้รับเอกสารประกอบและสมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-กองทุนจากสมาชิกกองทุนเรียบร้อยแล้ว หากภายหลังการซื้อเบี้ยประกันมีเงินคงเหลือจะดำเนินการโอนเงินคืนให้สมาชิกต่อไป หากสมาชิกต้องการทราบค่าเบี้ยประกันบริษัทเอไอเอ จำกัด สามารถดาวน์โหลดได้คำนวณประกันเอไอเอ (428 KB.)
แบบฟอร์มเอไอเอ (596 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20