อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 110 คน
สถิติเดือนนี้ 7804 คน
สถิติปีนี้ 26204 คน
สถิติทั้งหมด 1243335 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 [27 เม.ย. 59]

ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 15/2558 ครั้งที่ 12 วันที่ 26 เมษายน 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้


รายชื่อผู้ได้รับทุนบุตร จำนวน 30 ทุน (1.32 MB.)สอบถามเงินรอตรวจสอบ [19 เม.ย. 59]

เงินรอตรวจสอบ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ตรวจสอบเงินโอนจากสมาชิกทางธนาคาร
และสมาชิกมิได้แจ้งให้ทางสหกรณ์ฯทราบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกได้
ให้สมาชิกมาขอรับเงินคืน หรือชำระหนี้ หากมีหลักฐานการส่งเงิน
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้ตามความต้องการของสมาชิกต่อไป

ดังภาพข้างล่างนี้  

ติดต่อฝ่ายประมวลผล 053-277197-8 ต่อ 14-15

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ [07 เม.ย. 59]
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ (102 KB.)การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มสัญญากู้เงินและค้ำประกันเงินกู้สามัญใหม่ [25 มี.ค. 59]

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 มีมติให้เปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้สามัญใหม่ เริ่มตั้งแต่เงินกู้สามัญที่อนุมัติในวันที่ 24 มีนาคม 2559  เป็นต้น จึงแจ้งให้สมาชิกที่ยื่นขอกู้และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านทราบ แบบฟอร์มดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เวปไซค์สหกรณ์สัญญาเงินกู้สามัญและค้ำประกัน (177 KB.)
หนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน (82 KB.)
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน (100 KB.)
ประกาศ (96 KB.)ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ [25 มี.ค. 59]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติขยายการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ จากเดิม ถึงกำหนด 21 มีนาคม 2559 ขยายระยะเวลาเป็นวันที่ 20 เมษายน 2559
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 [19 ก.พ. 59]

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2558
ใบสมััครทุนการศึกษา (131 KB.)
ประกาศเปิดรับทุนการศึกษา (91 KB.)ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมเยี่ยมเยือนและพูดคุยปรึกษาหารือกับสหกรณ์ฯ [22 ม.ค. 59]

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำทีมโดย ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมเยี่ยมเยือนและพูดคุยปรึกษาหารือกับสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด โดยมีประธานดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมต้อนรับสหกรณ์ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559 [11 ม.ค. 59]

ทางสหกรณ์ฯนำโดยท่านประธานดำเนินการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ธ.ก.ส.เชียงใหม่ และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสมาชิกสมาคมและสหกรณ์ นายสมบรูณ์ ฟ้าเรือนงาม เสียชีวิต 8 มค 59 [11 ม.ค. 59]

ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมาคมฯ นายสมบรูณ์ เรือนฟ้างาม นายช่างสังกัด อบต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง 
ด้วยภาวะติดเชื้อในกระเเสเลือด เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ระเบียบ การปรับโครงสร้างหนี้ 2558 [22 ธ.ค. 58]
ระเบียบ เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ 2558 (125 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23