ประมวลภาพบรรยากาศสหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นสระบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่าน 70 ครั้ง

ประมวลภาพบรรยากาศสหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นสระบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์

ทางคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์และเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นสระบุรี จำกัด  จำนวน 30 คน 

เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานสหกรณ์

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น 

รูปภาพ Gallery

Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1

Share ให้เพื่อน