27 มีนาคม 2567
อ่าน 325 ครั้ง

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับเงินกู้สามัญทั่วไปและเฉพาะกิจ (เอกสารที่ต้องเตรียมโปรดอ่านหน้าแรก)

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คำขอกู้สามัญ สัญญาเงินกู้และค้ำประกัน (เฉพาะเอกสารค้ำประกันเริ่มหน้า 14 เป็นต้นไป) 1.34 MB. 212
2 แบบฟอร์มประกันสินเชื่อ สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญ วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแต่มกราคม 2562 3.15 MB. 77
3 หนังสือรับรองการต่ออายุสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 129 KB. 65

Share ให้เพื่อน