อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 129 คน
สถิติเดือนนี้ 7823 คน
สถิติปีนี้ 26223 คน
สถิติทั้งหมด 1243354 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


งานประชุมใหญ่สามัญปี 2553 [03 มิ.ย. 54]

วันสหกรณ์แห่งชาติ [10 ก.พ. 53]

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" เนื่องจากเป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์ "วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจดทะเบียนจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของไทย และเป็นนิติบุคคลสหกรณ์แห่งแรกในสยามประเทศเมื่อปี 2459

สำหรับในปีนี้วันสหกรณ์แห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ ขบวนการสหกรณ์จะร่วมกันจัดงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด [27 พ.ย. 52]

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา  13.00  น. ณ  ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6]