อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 860 คน
สถิติเดือนนี้ 4485 คน
สถิติปีนี้ 122940 คน
สถิติทั้งหมด 1137980 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


เชิญชวนสมาชิกสมัครสมาคมฌาปนกิจ [26 ก.พ. 53]

ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

ที่บังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมขอเรียนเชิญโหลดเอกสารการสมัคร

ส่งมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เลยนะคะ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2552 [14 ก.พ. 53]

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 9 ครั้งที่ 9/2552 ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (ชั้น 3) ถ. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 8/2552 [10 ก.พ. 53]

คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด จะมีการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ฯ ชุดที่ 9 ครั้งที่ 8/2552 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (ชั้น 3) ถ. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2552 [25 ม.ค. 53]

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 9 ครั้งที่ 8/2552 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2533 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ถ. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ยินดีต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ใหม่ทุกท่าน [22 ม.ค. 53]

ยินดีต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ใหม่ทุกท่าน ประจำเดือนมกราคม 2533 นี้ จำนวน 37 ท่าน ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ 15 ท่าน และสมาชิกสมทบ 22 ท่าน รวมสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด 1,593 ท่าน เพื่อมาร่วมอุดมการณ์สหกรณ์ และเอื้ออาทรสังคมเปิดให้บริการข้อมูลและบริการสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์ [27 พ.ย. 52]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้เปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ เช่น ติดตามข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ สมัครสมาชิกสหกรณ์ ติดต่อเงินกู้ สอบถามเกี่ยวกับบริการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น
สรุปแบบเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำกัด [27 พ.ย. 52]

เิ่ริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

โปรดคลิกที่เอกสารดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียด...สรุปแบบเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (66 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22]