อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 128 คน
สถิติเดือนนี้ 7822 คน
สถิติปีนี้ 26222 คน
สถิติทั้งหมด 1243353 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศผลทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกปีบัญชี 2554 [12 พ.ค. 55]
ทุนสนับสนุนการการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก (132 KB.)รับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก [30 มี.ค. 55]
ทุนสนับสนุนการการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก (79 KB.)
ใบสมัครขอรับทุน (83 KB.)เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ ปีบัญชี 2554 [30 มี.ค. 55]
หนังสือเชิญประชุม (113 KB.)เงินรอตรวจสอบสมาคมฯ [17 ก.พ. 55]
เงินรอตรวจสอบ (27 KB.)เงินรอตรวจสอบปี 2554 [15 ก.พ. 55]

เรียน สมาชิกสหกรณ์

เนื่องจากปี 2554 มีเงินรอตรวจสอบอยู่จำนวนหนึ่งไม่สามารถระบุที่มาของเิน และเจ้าของได้ หากสมาชิกท่านใดตรวจสอบแล้วเป็นของท่านกรุณาติดต่อกลับสหกรณ์พร้อมเอกสารสลิปใบโอนเงินนะคะเงินรอตรวจสอบ (40 KB.)ใบเรียกเก็บเงินประจำเดือน ธันวาคม 2554 [15 ธ.ค. 54]
ใบเรียกเก็บเงิน ธ.ค.. 54 (980 KB.)ใบเรียกเก็บเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 [16 พ.ย. 54]
ใบเรียกเก็บเงิน พ.ย. 54 (964 KB.)โครงการสินเชื่อ taplet samsung 10.1 เพื่อสมาชิก พิเศษ 18,800 บาท [12 ต.ค. 54]

ใบสมัครฌาปนกิจ(สมทบ) [10 ต.ค. 54]
ใบสมัคร (103 KB.)โครงการเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ [06 ต.ค. 54]
โปรโมชั่นเงินฝาก (33 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23