อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 113 คน
สถิติเดือนนี้ 7807 คน
สถิติปีนี้ 26207 คน
สถิติทั้งหมด 1243338 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ที่001/2557 [25 ส.ค. 57]

เรื่อง ขั้นตอนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระประกาศ 1/2557 เรื่องขั้นตอนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ (102 KB.)รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ค้างจ่าย [20 ส.ค. 57]

ตามหนังสือที่ส่งไปถึงท่านสมาชิกค้างจ่าย ที่ ฌส.ว.024/2557 และ ฌส.ว.025/2557

แจ้งท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  ท่านใดที่ยังคงค้างชำระเงินสงเคราะห์ศพและค่าบำรุงรายปี 57 สามารถโอนยอดเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ  ชื่อบัญชี ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 521-0-32548-2  หากโอนยอดเงินแล้วสามารถแฟกซ์ใบโอนธนาคารพร้อมรายชื่อผู้ชำระมาที่ 053-277199 หรือ email: sahakorn_99@hotmail.com


หากท่านไม่ชำระภายในวันที่ 15 กันยายน 2557  ทางสมาคมฯจะดำเนินการคัดชื่อท่านออกและให้พ้นสภาพสมาชิกของสมาคมฯตามข้อบังคับ ข้อ 14(4)รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ค้างเงินสงเคราะห์ศพ นายปลิว คำวัน (287 KB.)
รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ค้างค่าบำรุงปี57 และเงินสงเคราะห์ศพ นายพิพัฒพล พันธ์ชนานันท์ (111 KB.)แจ้งการยกเลิกกองทุนประกันความเสี่ยงเงินกู้สามัญ [07 ส.ค. 57]

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีมติให้ยกเลิกกองทุนประกันความเสี่ยงเงินกู้สามัญ และให้โอนย้ายสมาชิกกองทุนเดิม มาทำประกันสินเชื่อแบบกลุ่มกับบริษัทไอเอไอ จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการนำเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-กองทุน ไปซื้อเบี้ยประกันกับบริษัทเอไอเอ จำกัดเมืื่อได้รับเอกสารประกอบและสมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-กองทุนจากสมาชิกกองทุนเรียบร้อยแล้ว หากภายหลังการซื้อเบี้ยประกันมีเงินคงเหลือจะดำเนินการโอนเงินคืนให้สมาชิกต่อไป หากสมาชิกต้องการทราบค่าเบี้ยประกันบริษัทเอไอเอ จำกัด สามารถดาวน์โหลดได้คำนวณประกันเอไอเอ (428 KB.)
แบบฟอร์มเอไอเอ (596 KB.)แจ้งให้สมาชิกทราบ สำนักงานสหกรณ์หยุดทำการ [19 มิ.ย. 57]

สอบถามยอดโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฌาปนกิจฯ ตามรายละเอียด [12 มิ.ย. 57]

จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่
-- ขอสอบถามยอดโอนเงิน -- ชื่อบัญชีสมาคมฌาปนกิจฯ --

วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ธ.กรุงไทย สาขานิมมานเหมินท์ ยอด 800.- บาท
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ธ.กรุงไทย สาขาสันกำแพง ยอด 300.-บาท
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ธ.กรุงไทย สาขาจอมทอง ยอด 400.-บาท
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสแม่แตง ยอด 200.- บาทวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ธ.กรุงไทย สาขาจอมทอง ยอด 1300.- บาท
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ธ.กรุงไทย สาขาบ่อสร้าง ยอด 700.- บาท

หน่วยงานไหนยังไม่ได้แจ้งให้ทราบ กรุณาติดต่อกลับสมาคมด้วยค่ะ ^^

โทร 053-277197-8 แฟกซ์ 053-277199

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008261075780
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 คงเดิม [23 พ.ค. 57]

แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประำจำปี 2556 
ทางสหกรณ์ฯ ขอแจ้งว่า กำหนดการวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น.       ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว คงเดิม (ไม่เลื่อน )
ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร ประจำปี 2556 [29 เม.ย. 57]
scholarship2556 (95 KB.)ประกาศ เลื่อนวันรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ปี 2556 (ถึงวันที่ 18 เม.ย. 57) [01 เม.ย. 57]
ประกาศทุนการศึกษา 2556 (77 KB.)
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (83 KB.)ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ มอบเงินกับครอบครัวของ นายปลิว คำวัน ซึ่งเสียชีวิตอุบัติเหตุทางรถยนต์ [28 มี.ค. 57]

ทางสมาคมฌาปนกิจฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวของ  นายปลิว คำวัน สังกัด ทต.ฮอด
ซึ่งเสียชีวิต  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ และทางสหกรณ์ฯกับสมาคมฌาปนกิจ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้
เชิญสมาชิกสามัญและสมทบ ประชุมสามัญใหญ่ 2556 [27 มี.ค. 57]
เชิญสมาชิกสามัญและสมทบประชุมใหญ่สามัญ 2556 (109 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23