อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 337 คน
สถิติเดือนนี้ 8326 คน
สถิติปีนี้ 54752 คน
สถิติทั้งหมด 865090 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 

โปรดคลิ๊กที่เอกสารดาวน์โหลด เกี่ยวกับแผนและงบประมาณ ประจำปี 2553