อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 270 คน
สถิติเดือนนี้ 15205 คน
สถิติปีนี้ 15205 คน
สถิติทั้งหมด 1030245 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


รายงานประจำปี 2553 [06 ก.ย. 55]
รายงานกิจการประจำปี 2553 ()รายงานประจำปี 2552 [06 ก.ย. 55]

รายงานประจำปี 2551 [18 ธ.ค. 52]

บันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา  13.00  น. ณ  ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โปรดคลิกที่เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด (429 KB.)รายงานประจำปี 2550 [18 ธ.ค. 52]

รายงานประจำปี 2549 [18 ธ.ค. 52]

รายงานประจำปี 2548 [27 พ.ย. 52]

รายงานประจำปี 2547 [27 พ.ย. 52]

รายงานประจำปี 2545 [27 พ.ย. 52]

รายงานประจำปี 2544 [27 พ.ย. 52] 
     
หน้า   1 [2]