อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 256 คน
สถิติเดือนนี้ 15191 คน
สถิติปีนี้ 15191 คน
สถิติทั้งหมด 1030231 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
  • ทุนการศึกษา                     
ช่วงชั้นระดับการศึกษา

1.ระดับอนุบาล   ทุนละ   400 บาท

2.ระดับประถมศึกษา ทุนละ   600 บาท

3.ระดับมัธยมศึกษาหรือปวช. ทุนละ   800  บาท

4.ระดับอุดมศึกษาหรือปวส. ทุนละ 1,000 บาทประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (215 KB.)