อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 294 คน
สถิติเดือนนี้ 8283 คน
สถิติปีนี้ 54709 คน
สถิติทั้งหมด 865047 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


โปรดคลิกที่เอกสารดาวน์โหลด
เพื่อดูสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของสหกรณ์ ระหว่างปี 2549-2552 (ประมาณการ)งบดุลสหกรณ์ ระหว่างปี 2549-2552 (ประมาณการ) (56 KB.)
งบกำไรขาดทุนสหกรณ์ ระหว่างปี 2549-2552 (ประมาณการ) (55 KB.)