อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 40 คน
สถิติเดือนนี้ 10620 คน
สถิติปีนี้ 141015 คน
สถิติทั้งหมด 951353 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


จ่ายเงินกู้ วันที่ 8/8/56 [09 ส.ค. 56]
จ่ายเงินกู้ 8 สิงหาคม 56 (32 KB.)รายงานการจ่ายเงินกู้ วันที่ 9/7/56 [09 ก.ค. 56]
จ่ายเงินกู้ 9 กรกฎาคม 56 (29 KB.)จ่ายเงินกู้ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 [03 ก.ค. 56]
จ่ายเงินกู้ 2 กรกฏาคม 2556 (33 KB.)จ่ายเงินกู้ วันที่ 26/6/56 [26 มิ.ย. 56]
จ่ายเงินกู้ 26 มิถุนายน 56 (24 KB.)รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 19 มิถุนายน 56 [19 มิ.ย. 56]
โอนเงินกู้ให้สมาชิก 19 มิถุนายน 56 (30 KB.)รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 (รอบที่ 2) [14 มิ.ย. 56]
จ่ายเงินกู้ 12 มิถุนายน 56 (รอบ 2) (24 KB.)รายชื่อสมาชิกที่โอนเงินเข้า วันที่ 14 มิถุนายน 56 [14 มิ.ย. 56]
14 มิถุนายน 56 (33 KB.)